ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl korupcijos prevencijos komisijos patvirtinimo“ patvirtinta įstaigos korupcijos prevencijos komisija:

  1. Dalia Bajorūnaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos pirmininkė);
  2. Jenina Gaižauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja (komisijos narė);
  3. Edita Stankūnienė – virėja (komisijos narė).

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmens paskyrimo“  už  korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje paskirtas atsakingas asmuo: Aurika Morkūnaitė, mitybos organizavimo specialistė, tel. (+370 421) 60141, el. p. vyturelis012@gmail.com

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikasPriedas atmintinė

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. XII-1537 “Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo”

2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa

Darbuotojų antikorupcinio elgesio taisyklės

Korupcijos prevencijos komisijos veiklos aprašas

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Close Menu