Aplinkosauginis projektas „Gamta-mūsų namai”

   Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vykdomas tęstinis aplinkosauginis projektas „Gamta-mūsų namai“, kuriuo siekiama skatinti vaikų smalsumą, domėjimąsi gamtos objektais ir reiškiniais, sudarant sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką ir jos objektus, ugdyti gebėjimus prognozuoti padarinius, kritiškai interpretuoti ir kūrybiškai panaudoti žinias, supratimą ir per savo patirtį išmokti saugoti augaliją ir gyvūniją. Naudodami STEAM metodus, skatiname vaikus kritiškai analizuoti informaciją, ją tikslinti, taip ugdydami vaikų kritinį mąstymą, padėdami  įsisąmoninti  ir įprasminti savo žinias ir patyrimą.

   Pasinaudodami projekto lėšomis ir geranoriškais žmogiškaisiais resursais, įgyvendinome projekte numatytą veiklą – Kneipo tako įrengimą mūsų darželio teritorijoje. Kneipo takas – labai veiksminga organizmo grūdinimo priemonė. Šis takas įrengtas pagal vokiečių filosofo, dvasininko Sebastiano Kneipo sveikatos filosofiją, kuri remiasi 5 elementų sistema: vandens terapija, judėjimo terapija, vaistažolių terapija, harmonijos terapija, sveika mityba. Vienas iš elementų yra judėjimas, o einant pojūčių taku basomis kojomis reikia leisti savo kūnui pajusti, ką reiškia eiti skirtingais paviršiais. Literatūroje aprašoma Kneipo tako nauda: vaikštant basomis įvairiais paviršiais, pėdose spaudžiami esantys aktyvūs taškai, kurie tiesiogiai siejasi su kūne esančiais organais. Toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina darbingumą, atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą organizmą. Kartu stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra. Įrengtą 7 metrų ilgio taką sudaro skirtingus pojūčius suteikiančios gamtinės medžiagos: įvairių formų ir dydžių akmenukai, žvyras, medienos drožlės, medinės kaladėlės, eglių ir pušų kankorėžiai. Labai svarbu ir džiugu paminėti, kad akmenukais, žvyru ir kankorėžiais pasirūpino šaunieji mūsų ugdytinių artimieji, kuriems nuoširdžiai rūpi ugdymosi įvairovė ir sveikatai bei pažinimui naudingų metodų taikymas vaikų veiklose.

   Darželio ugdytiniai jau spėjo basomis kojomis pasimėgauti naujus pojūčius teikiančiu taku ir džiugiomis emocijomis įrodė jo visapusišką naudą ugdymosi procese. Čiupinėdami įvairios tekstūros gamtinę medžiagą, vaikai pirštukais stiprino lytėjimo ir smalsumo pojūčius, klausinėdami suaugusiųjų ir diskutuodami tarpusavyje, vaikai lavino kritinį mąstymą, praplėtė savo žinojimą, praturtino žodyną naujomis sąvokomis ir jautė teigiamas emocijas. Visa tai įrodo, kad STEAM ugdymo elementai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nėra per daug sudėtingi, nes yra paremti natūraliu vaiko įsitraukimu į naujų aplinkų kūrimo procesą ir savo pojūčiais tikrinti, kaip tai veikia jį patį. O kas yra STEAM? Tai gamtos mokslai (ang. Science), technologijos (angl. Technology), inžinerija (angl. Engineering), menai (angl. Arts) ir matematika (angl. Mathematics). Visas šias ugdymosi sritis glaudžiai tarpusavyje sieja: procesas, kūrybiški sprendimai, savarankiški sprendimai, kritinis mąstymas, problemų sprendimas, praktinė veikla/patirtinis ugdymas bei tarpdalykinė integracija. Kasdienė aplinka, kuria natūraliai domisi vaikai, šiandien yra ne tik natūrali gamtinė, bet ir žmogaus sukurta. Šiuolaikinių ugdymosi priemonių ir natūralios gamtos dermė vaikams padeda perprasti technologinius, inžinerinius, matematinius, gamtamokslinius procesus. Todėl labai svarbu ne tik organizuoti ir įgyvendinti prie gamtos priartinančias projektines veiklas, bet ir dalytis įgyta patirtimi, kad nuo mūsų visų pavyzdžio priklauso, kiek vaiko gyvenime užims gamtos saugojimo, tausojimo, tvarumo principai.  Projektas yra tęstinis, todėl kai kurias veiklas būtinai kartosime ir kitais metais. Turime originalių sumanymų į aplinkosaugos veiklų organizavimą įtraukti visą darželio bendruomenę ir tęsti mūsų visų kelionę prasmingu gamtamoksliniu keliu.

Projekto koordinatorė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Miknevičienė

 

Close Menu