„Drugelių“ kelias į gražią kalbą

          Pakruojo vaikų lopšelio-darželio specialioji pedagogė, logopedė Lina Balčiūnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Miknevičienė gegužės 7 d. dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje „Vaiko kelias į gražią kalbą per garsų, kvapų ir spalvų pasaulį“ ir pristatė „Drugelių“ grupės sukurtą filmuką apie projekto veiklas. Konferencija skirta Tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ dešimties metų sukakčiai paminėti. Projekto tikslas, skatinantis kalbos sutrikimų prevenciją ir ankstyvą kalbos ugdymą, taikant naujoviškus, kūrybiškus ir visuminius metodus, leidžia tiesiog laisvai improvizuoti, savarankiškai kurti kūrybinę aplinką ir veiklas, kurios aktyvina ir žadina vaikučius išreikšti savo emocijas žodžiu ir garsu.

      „Drugelių“ grupės bendruomenė prie Tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ prisijungė 2020 m. lapkričio mėnesį. Logopedė, specialioji pedagogė Lina Balčiūnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Miknevičienė  3 kartus per savaitę organizuoja 30 minučių trukmės užsiėmimus, kurių metu lavinama vaikų smulkioji ir bendroji motorika, ugdomi taisyklingo kvėpavimo įgūdžiai, mokomąsi taisyklingo garsų tarimo, turtinamas vaikų žodynas. Kiekviena veikla labai gerai apgalvota, paremta kūrybiškumo ir inovatyvumo principais, skatinanti džiugiam  procesui ir rezultatui. Projekte dalyvaujantiems vaikučiams yra paruošti segtuvai, į kuriuos sudedami vaikų atlikti darbeliai, piešiniai ir smulkiosios motorikos įvertinimo pagal E. L. KIPHARD skalę rezultatai.

          Nuo pat pirmų projekto dienų bendradarbiauti ir dalyvauti projekte kartu su savo atžalomis panoro nemažai tėvelių.  Namų aplinkoje atliktos logopedės Linos pasiūlytos užduotėlės sugrįžta smagiomis video ar foto akimirkomis. Labai džiugu, kai toks betarpiškas ir nenutrūkstamas abipusis pasidalinimas kasdieniniais pasiekimų rezultatais  grupėje ir namuose, užaugina didelį pasitikėjimą vieni kitais ir skatina dar labiau stengtis vaiko kalbos stiprinimo labui. Tėveliai darosi vis aktyvesni, nes estetiškai ir  kūrybiškai pateiktos projekto veiklos sulaukia labai gražių atsiliepimų ir paskatina tėvelius būti aktyviais ir kūrybiškais.

      Projekto veiklų metu taikomi veiksmingi prevencinio darbo būdai, stiprinamas bendravimo ir bendradarbiavimo ryšys tarp tėvų ir pedagogų. Siekis sumažinti vaikų kalbos sutrikimų atsiradimo tikimybę ankstyvajame amžiuje tikrai didėja dirbant darnioje komandoje. Ačiū „Drugelių” komandai 🙂

           Kviečiame susipažinti su „Drugelių“ nuveiktais darbeliais ir pristatome filmuką, kuris buvo rodomas konferencijos metu.

Projekto koordinatorė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė

 

 

Close Menu