Nupiešiu savo Lietuvą mažytę

Vilniaus Maironio progimnazija pakvietė dalyvauti respublikiniame priešmokyklinio ugdymo vaikų integruotame dailės ir muzikos projekte „Nupiešiu savo Lietuvą mažytę”. Projektas skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurio tikslas – plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos gebėjimus perteikiant dailės ir muzikos menų formomis. Projekte dalyvavo  „Kodėlčiukai” ir „Pelėdžiukai” su savo mokytojomis Stanislava, Vaida ir Dalia. Vaikučiai klausėsi ir analizavo S. Bradūno dainą „Yra šalis-Lietuva”ir pagal ją piešė piešinukus. Dainą „Yra šalis-Lietuva” projektui įdainavo „Kodėlčiukų” grupės ugdytinė Gaudrė. Mergaitę paruošė meninio ugdymo mokytoja Skaidrė, kuri sukūrė ir projekto filmuką. Kviečiame pasižiūrėti:

https://www.youtube.com/watch?v=inl7nab31wk

Close Menu