Sensorikos nauda vaiko psichinei ir fizinei sveikatai

Darželyje vykdomas Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Per pojūčių atradimą – į savęs pažinimą“. Projekto tikslas – stiprinti save, kaip ugdymo bendruomenę, užtikrinančią lygiavertį, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą kiekvienam vaikui, nepaisant jo gebėjimų ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti įvairūs metodai, vienas iš jų – virtualus lankstinukas „Sensorikos nauda vaiko psichinei ir fizinei sveikatai“, padedantis susipažinti su sensorikos teikiama nauda.

Svajonė, turėti darželyje sensorinį kambarį, po truputį virsta realybe. Projekto lėšomis įsigytos priemonės jau pas mus. Dabar laukia pats atsakingiausias momentas – savo pastangomis įrengti sensorinį kambarį ir pasiruošti jo atidarymui… O kol kas pristatome Jums virtualų lankstinuką apie sensorikos naudą vaiko psichinei ir fizinei sveikatai.

Saugokime savo psichinę ir fizinę sveikatą.

                                                                                                                                                                                                                                   Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė

 

 

Close Menu