Gamta-mūsų namai!

Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis” vykdomas tęstinis aplinkosauginis švietimo projektas „Gamta-mūsų namai“, kuriuo siekiama skatinti vaikų smalsumą, domėjimąsi gamtos objektais ir reiškiniais, sudarant sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką ir jos objektus, ugdyti gebėjimus prognozuoti padarinius, kritiškai interpretuoti ir kūrybiškai panaudoti žinias, supratimą ir  per savo patirtį  išmokti saugoti augaliją ir gyvūniją. Projekto vadovė Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Miknevičienė įgyvendino projekte numatytą veiklą – išvyką į gamtą. Mažieji gamtos mylėtojai autobusu vyko į Rozalimo pušyną. Vaikai turėjo galimybę tyrinėti gamtos lobyną,  susipažinti su naujais dalykais, patirti natūralų atradimo džiaugsmą ir įgyti pasitikėjimo savimi bei supančia aplinka. Netikėtai sutiktas girininkas Dainius Janeliūnas pasidžiaugė, kad Rozalimo pušyną aplankė smalsūs ir žingeidūs vaikučiai, kuriems rūpi gamta.  Į klausimus, kokie medžiai auga Rozalimo pušyne, kokie gyvūnėliai ir paukšteliai čia gyvena, kuo maitinasi žiemą, kokios uogytės sirpsta vasarą, vaikučiams atsakyti padėjo Pakruojo rajono savivaldybės ekologė Erika Junevičienė. Diskusijų metu vaikučiai pasikartojo, kaip reikia elgtis gamtoje ir prižadėjo saugoti gamtą, visada pakelti miške ar pušyne numestą šiukšlę, elgtis atsakingai ir tvarkingai. Ekologės Erikos pasakojimai ir užduotėlės skatino vaikučius veikti: stebėti, ieškoti, lyginti, tyrinėti, išgirsti, pamatyti, mėgautis, grožėtis, džiaugtis…. Svarbiausia, leido pasijusti gamtos dalimi, kuri savo atsakingu elgesiu gali prisidėti prie gamtos turtų išsaugojimo ir puoselėjimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė

Nuorodą į nuotaikingą filmuką apie nuotykius Rozalimo pušyne: https://www.facebook.com/lopselisdarzelis.vyturelis/videos/1305832423297710

Close Menu