Konferencija „INOVATYVIŲ UGDYMO METODŲ TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“

Radviliškio lopšelio– darželio „Kregždutė“ metodinėje – praktinėje konferencijoje „INOVATYVIŲ UGDYMO METODŲ TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“ dalyvavo mūsų darželio meninio ugdymo mokytoja Skaidrė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa.
Skaidrė dalinosi savo sukaupta meninio darbo patirtimi, kuri labai žaismingai ir skambiai pateikta pranešime „Inovatyvūs metodai vaiko muzikinėje veikloje „Muzikuodamas žaidžiu“ 🎼
Rasa pristatė sukauptą bendradarbiavimo su tėvais patirtį ir skaitė ankstyvojo amžiaus vaikučių adaptacinį laikotarpį apimantį pranešimą „Bendravimas su tėvais – sėkmingos vaikų adaptacijos garantas“ 🌺
Labai ačiū, Skaidre ir Rasa, už kruopščiai, atsakingai ir kūrybingai paruoštus pranešimus ir savo patirties sklaidą. Mes Jumis labai didžiuojamės ❤🌞❤uoštus pranešimus ir savo patirties sklaidą. Mes Jumis labai didžiuojamės ❤🌞❤
Close Menu