Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai”

Vaikas pasaulį mato vientisą ir nedalomą, o savo suvokimą grindžia ne objektyviomis žiniomis apie pasaulį, bet išgyvenimais ir įspūdžiais /Vygotskis/
Nacionalinė švietimo agentūra pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, vadovus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, universitetų ir regioninių švietimo centrų atstovus ir visus, kurie dirba vaikams ir su mažais vaikais, į projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ pristatymo renginį „Žaismė ir atradimai”, skirtą ikimokyklinio ugdymo mokytojams.
Pristatymo metu pristatyti projekto rezultatai: metodinės medžiagos rinkiniai ikimokyklinio ugdymo programoms diegti.
Pristatymo metu akcentuotas vaiko patyriminis ugdymas. „Pasakyk ir aš užmiršiu, parodyk – gal prisiminsiu, leisk man pačiam daryti ir aš išmoksiu” ❤ Tik per asmeninę patirtį išmokstame, sužinome, pajaučiame ir įvertiname mus supantį pasaulį ❤
Rekomendacijų pristatyme dalyvavo dauguma mūsų darželio mokytojų ❤ Dabar labai lauksime metodinės medžiagos rinkinių, kad galėtume įsigilinti į siūlomus inovatyvius ugdymo metodus ir jų pritaikymo galimybes mūsų įstaigoje. Augame kartu su vaiku ❤🌍❤

Close Menu