Seminaras-praktikumas „Kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo skirtybių”

Gegužės 25 dieną Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ pasitiko didžiulį būrį pedagogų ir vadovų iš Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ bei Pakruojo pedagoginės psichologinės tarnybos. Pedagogai susirinko į seminarą-praktikumą „Kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo skirtybių“, kuriam kvalifikacijos tobulinimo programą paruošė Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Miknevičienė. Gerąja įtraukiojo ugdymo patirtimi, sėkmės momentais ir iškylančiais iššūkiais, bei jų sprendimo būdais ir metodais dalinosi Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Miknevičienė, Rasa Žiubrienė, Romualda Kunšteinienė, mokytojo padėjėja Irma Čeponienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Stanislava Arlauskienė, logopedė Lina Balčiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė. Atviras veiklas su vaikais parodė meninio ugdymo mokytoja Skaidrė Sprinžukaitė-Mužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Romualda Kunšteinienė ir logopedė Lina Balčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Bajorūnaitė ir logopedė Stanislava Ausmanienė. Pakruojo pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Svajonė Šnapštienė dalinosi mintimis ar esame pasiruošę įtraukiąjam ugdymui. Pranešimą apie dėmesį tėvams pristatė Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedės ir psichologė.
Širdingai dėkojame visiems seminaro-praktikumo „Kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo skirtybių“ dalyviams už aktyvų dalyvavimą, gerą nuotaiką ir kantrybę. Programos tikslą, skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes bendradarbiauti per pozityvią gerosios patirties sklaidą ir užtikrinti kokybišką įtraukiojo ugdymo plėtojimą, įgyvendinome sėkmingai.

 

Close Menu